Kongre Sistemi, ülkemizde yapılması planlanan ve yapılmakta olan kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, toplantı gibi etkinliklerdeki süreçlerin online olarak yönetilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir.

Kongre Sistemi bildiri modülü, ödeme modülü, konaklama modülü, sergi alanı modülü ve reklam modüllerinden oluşmaktadır. Sistem tüm modüllerin entegrasyonu ile bir bütün olarak kullanılabileceği gibi, her bir modül ayrı ayrı, birbirinden bağımsız olarak da kullanılabilmektedir.


BİLDİRİ MODULÜ NASIL ÇALIŞIR ?

 

ÖDEME MODÜLÜ 

Etkinliklerde katılımcıların kayıtlarını yapabilmesi ve kayıt ücretlerini online olarak ödeyebilmesi için tasarlanmış olan bir modüldür. 
Bildiri modülüyle entegre çalışabilen bu modül yardımıyla, katılımcılar etkinlik öncesinde bilgisayar ortamında kolaylıkla katılım ücretlerini ödeyebilmekte ve kayıt olabilmektedir. Böylelikle etkinlik günü katılımcıların kayıt masalarında uzun süre beklemeleri ortadan kaldırılmaktadır. 
Ödeme modülünün en büyük avantajı, etkinlik ücretlerinin tek bir elden bu modül yardımıyla toplanmasıdır. Böylelikle etkinlik düzenleyici kurum ve kişilerin etkinlik katılım ücretlerinin takibiyle uğraşmasına gerek kalmamaktadır.

KONAKLAMA MODÜLÜ

Katılımcıları konaklama ihtiyaçlarının etkinlik internet sitesi üzerinden belirlenerek, etkinliğin yapıldığı bölgedeki otel bilgilerinin ve ücretlerinin görülebileceği ve rezervasyonların yapılabileceği bir hizmettir.

SERGİ ALANI MODÜLÜ

Etkinliklerde sponsorların ürünlerini etkinlik yerinde hangi alanda sergileyeceğini sistem üzerinden seçebilecekleri bir modüldür.

REKLAM MODÜLÜ

Reklam modülü, etkinlik internet sitesi üzerindeki reklam alanlarının seçilebileceği, niteliklerinin belirlenebileceği ve ücretlerinin sistem üzerinden ödenebileceği bir modüldür.