Girdiğiniz siteyi; (kongresistemi.com) ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder.

kongresistemi.com internet sitesini kullanmakla veya kongresistemi.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Burada yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Buradaki şartları kabul etmemeniz halinde kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız.

kongresistemi.com (Geomes Mühendislik Hizmetleri), işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. kongresistemi.com’un değişiklikleri sitede yayımlamaktadır, ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur.

1. Faaliyet Konusu, Taraflar ve Tanımlar

kongresistemi.com kongre, konferans, sempozyum, çalıştay gibi etkinliklerin online olarak yönetilmesi için geliştirilen bir otomasyon sistemidir.

KONGRE SİSTEMİ: Geomes Mühendislik Hizmetleri ve "kongresistemi.com" adlı internet sitesidir.

SİTE, kongresistemi.com, sempozyumsistemi.com, makalesistemi.com, sempozyumu.net, calistayi.com, toplantisi.com, gunleri.net, semineri.net, konferansi.org, kongresi.gen.tr adlı alan adlarında ve bağlı alt alan adlarında bulunan web sitelerini ifade etmektedir.

KATILIMCI: SİTE' ye üye olan ve SİTE aracılığı ile SİTE’ de bulunan etkinliğe katılmak isteyen kullanıcıları temsil eder.

HAKEM: SİTE’ ye üye olan, SİTE aracılığı ile etkinliğe katılmak için başvuru yapan KATILIMCILAR tarafından yüklenen bildirilerin değerlendirme/incelemesini yapan kullanıcıları temsil eder.

EDİTÖR: SİTE’ ye üye olan, SİTE’ ye KATILIMCILAR tarafından etkinliğe katılım için yüklenen bildirilerin konu ve uzmanlık alanlarına göre HAKEM’ lere gönderilmesinden, HAKEM ’lerin değerlendirme sürecinin başlatılması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasından sorumlu olan kullanıcıları temsil eder.

YÖNETİCİ: SİTE’ ye üye olan, ilgili etkinliğin SİTE üzerinde en üst düzeyde yetki sahibi olan kullanıcısını temsil eder.

KULLANICI: SİTE üzerinden sunulan hizmetleri kullanan KATILIMCI, HAKEM, EDİTÖR, YÖNETİCİ ile SİTE’ yi ziyaret eden ziyaretçileri temsil eder.2. Hizmetten Yararlanabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Kongre Sistemi’nin sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. SİTE’ yi kullanabilmeniz için gerçek ad veya unvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve istenen diğer bilgiler ile gerekiyorsa kredi kartı bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir.

3. Sözleşmenin Konusu:

İşbu Sözleşme, Katılımcı, Hakem, Editör ve SİTE’ ye giriş yapmasıyla, ve SİTE sayfalarındaki ve Kayıt Ol adımındaki “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” kutucuğunu işaretlemesi ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak KULLANICI söz konusu etkinlikle ilgili süreçlerin SİTE üzerinden yürütülmesini kabul etmiş olacaklardır. İşbu Sözleşme SİTE tarafından verilecek hizmetlere ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

4. Haklar, Sorumluluklar ve Genel Açıklamalar

KONGRE SİSTEMİ’nin sorumluluğu, aşağıdaki konularla sınırlıdır.

4.a- Tarafların güvenli biçimde kullanabilecekleri bir internet platformu oluşturulması ve işletilmesi,
4.b- Bildiri Modülü’nü kullanan KATILIMCI’ların sisteme yükledikleri bildirilerin HAKEM/EDİTÖR denetimlerinden geçirilmesi için gereken alt yapıyı sağlanması ve işletilmesi,
4.c- Ödeme Modülü’nü kullanan KATILIMCI’lar tarafından ödenen katılım ücretlerinin tahsilatı, takibi, ödeme için gereken güvenli ödeme sayfalarının hazırlanması ve işletilmesi,
4.d- Konaklama Modülü’nün kullanan KATILIMCI’ların etkinlik için konaklama ihtiyaçları ile ilgili taleplerin toplanıp, YÖNETİCİ’ye iletilmesi için gereken alt yapının sağlanması ve işletilmesi,
4.e- Sergi Modülü’nü kullanan sponsor firmaların sergi alanlarını görebileceği, kiralama talebinden bulunabileceği, YÖNETİCİ tarafından belirtilen tutarlardaki ödemelerin yapılabileceği alt yapının sağlanması ve işletilmesi,


KONGRE SİSTEMİ, KATILIMCI tarafından SİTE’ye yüklenen, bildirilerin içeriklerin doğruluğunu/özgünlüğünü araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarar ve anlaşmazlıklardan, bununla birlikte HAKEM ve EDİTÖR tarafından verilen kararlardan da sorumlu tutulamaz.

SİTE, girilen bilgilerin elektronik güvenliği açısından SSL sertifikası ile korunmaktadır.

KONGRE SİSTEMİ, kullanıcılar tarafından site üzerinden elektronik ortamda iletilen bilgileri şöyle gruplamaktadır;

  1. Kişisel Bilgiler; kullanıcıların adı-soyadı, T.C Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiler ile dir. Bu gibi tüm veriler, veritabanı ve internet güvenliği ile korunacak “Gizli Bilgiler”dir. Kişisel bilgiler; bir bütün halinde –yargı kararları haricinde- üçüncü kişilere asla paylaşılmayacak, açıklanmayacaktır. Bu bilgilere ancak KATILIMCI’ nın talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde KONGRE SİSTEMİ personeli, EDİTÖR ve YÖNETİCİ tarafından ulaşılabilmektedir.

KULLANICI bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

KONGRE SİSTEMİ; kişisel bilgileri kendi bünyesinde, kullanıcı profili belirlemek, kullanıcı profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak, istatistiksel çalışmalar yapmak, türev veri ve endeksler üretmek amacıyla kullanabilir veya kişiselliğinden arındırıp genelleştirerek 3 kişi ve kuruluşlarla ticareten paylaşabilir.

KONGRE SİSTEMİ’ nin; gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

KONGRE SİSTEMİ, KATILIMCI, HAKEM, EDİTÖR ve YÖNETİCİ ile tüm web sitesi KULLANICILARININ SİTE kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

SİTE tarafından verilen hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu KULLANICI’ ya aittir. Bu nedenle söz konusu hesap adı/numarası ve şifrelerin KULLANICI tarafından güvenli bir şekilde saklanması, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmaması gerekmektedir. Gerektiğinde hesap adı/numarası ve şifrenin değiştirilmesi KONGRE SİSTEMİ’ nden istenebilir.

5. Kullanıcıların Sorumlulukları

5.1- SİTE sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. SİTE’ yi kullanmakla yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. KONGRE SİSTEMİ, bu tür davranışlara engel olmak için SİTE’ ye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

5.2- SİTE’ de veya SİTE’ den kurulan “link” lerde adı geçen; 3. kişi ve kuruluşlar olabilir; bu durum 3.kişilerin edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan direkt verilmeyen hiç bir taahhüt KONGRE SİSTEMİ için bağlayıcı değildir.

5.3- KONGRE SİSTEMİ, SİTE’ ye kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir, internet ve teknolojide doğacak her türlü aksaklıklar tüm taraflar için mücbir sebep olarak görülmelidir.

5.4- SİTE’ de yer alan beyanların veya bilgilerin, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti verilmemektedir.

5.5- SİTE’ nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan KONGRE SİSTEMİ ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda KONGRE SİSTEMİ SİTE’ nin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

5.6- Burada yer alan tüm bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. KONGRE SİSTEMİ, dilediği zaman SİTE’ nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin SİTE’ deki bazı özelliklere ve bilgilere veya SİTE’ nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

5.7- KONGRE SİSTEMİ, SİTE’ nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

5.8 SİTE’ yi kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçi ve kullanıcılar yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICI’ ların SİTE’ de yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı KONGRE SİSTEMİ ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, SİTE’ de açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin SİTE’ de açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda KONGRE SİSTEMİ’ nin münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9- KULLANICI, SİTE üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10- KULLANICI, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, KONGRE SİSTEMİ tarafından üyeliğinin iptal edilebileceğini, gelecekte SİTE' yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder. KULLANICI, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin KONGRE SİSTEMİ’ nden herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11- KULLANICI, bu SİTE' yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve bu SİTE' nin sayfalarını sadece kişisel (ticari olmayan) kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1- Her Hakkı Saklıdır ©

6.2- SİTE’ de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları KONGRE SİSTEMİ veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararası hukukun koruması altındadır. SİTE’ nin ziyaret edilmesi veya SİTE’ deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiç bir hak vermez. KULLANICI SİTE’ yi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3- SİTE’ de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için KONGRE SİSTEMİ’ nin önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu sitede yer alan bilgiler KONGRE SİSTEMİ’ nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. SİTE’ nin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

6.4- KONGRE SİSTEMİ’ nin yazılı izni olmadıkça SİTE’ ye link verilmesi de yasaktır.

7. Anlaşmazlıklar

SİTE kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul mahkemeleri yetkili olacaktır.