16.10.2024 - 18.10.2024

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 19. Ulusal Konferansı

Web Sitesini Ziyaret Edin 16.10.2024

17.10.2024 - 19.10.2024

IX. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2024)

Web Sitesini Ziyaret Edin 17.10.2024

15.04.2024 - 19.04.2024

Uluslararası Katılımlı 76. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Web Sitesini Ziyaret Edin 15.04.2024

09.05.2024 - 10.05.2024

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED GEOINFORMATICS 2024

Web Sitesini Ziyaret Edin 09.05.2024

10.11.2023 - 13.11.2023

Eurasia Geoscience Congress and Exhibition 2023

Web Sitesini Ziyaret Edin 10.11.2023

04.10.2023 - 06.10.2023

19. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Web Sitesini Ziyaret Edin 04.10.2023

11.10.2023 - 13.10.2023

5. AFET VE DİRENÇLİLİK KONGRESİ IDRC 2023

Web Sitesini Ziyaret Edin 11.10.2023

24.05.2023 - 26.05.2023

TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ (TUFUAB) XII. TEKNİK SEMPOZYUMU

Web Sitesini Ziyaret Edin 24.05.2023

06.11.2023 - 10.11.2023

7th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (7ICEES)

Web Sitesini Ziyaret Edin 06.11.2023

06.11.2023 - 10.11.2023

18th World Conference on Seismic Isolation, Energy Dissipation, and Active Vibration Control of Structures (18WCSI)

Web Sitesini Ziyaret Edin 06.11.2023